Kategorija dokumenataMeđunarodni dokumenti

Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima 2019
Saznajte više
Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025
Saznajte više
EU Compass for action on mental health and wellbeing (Annual report 2018)
Saznajte više
European framework for action on mental health and wellbeing
Saznajte više
WHO Improving health systems and services for mental health
Saznajte više
WHO Comprehensive mental health action plan 2013-2030
Saznajte više
WHO European framework for action on mental health 2021–2025
Saznajte više
WHO Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020
Saznajte više
Povelja o pravima djeteta u bolnici
Saznajte više
IMPaCCT standardi za pedijatrijsku palijativnu skrb u Europi
Saznajte više
Europski standardi skrbi za djecu s malignom bolešću
Saznajte više
Europski plan za borbu protiv raka
Saznajte više
Skip to content