Kategorija dokumenataNacionalni dokumenti

Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih
Saznajte više
Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske 2011.-2019.
Saznajte više
Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika i učenica u Hrvatskoj 2017-2018
Saznajte više
Prava obitelji i djece na liječenju od maligne bolesti
Saznajte više
Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe za palijativnu skrb
Saznajte više
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Saznajte više
Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine
Saznajte više
Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine
Saznajte više
Zagrebačka deklaracija o dječjoj palijativnoj skrbi
Saznajte više
Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.
Saznajte više
Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Saznajte više
Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Saznajte više
Skip to content