Smjernice o politici lijekova

Smjernice o politici lijekova

Unatoč poboljšanjima u pogledu transparentnosti nabave lijekova putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (javno objavljivanje sastava povjerenstva za lijekove, rasporeda i dnevnog reda sjednica, prijedloga farmaceutskih kompanija o uvrštavanju lijekova na liste), politika lijekova je i dalje isključiva spram pacijenata i njihovih predstavnika. Ove preporuke usredotočene su na područje u kojima organizacije civilnog društva u zdravstvu mogu dati najrelevantniji doprinos unaprijeđenju politike lijekova, a to je uključivanje pacijenata u proces donošenja odluka o javnom financiranju lijekova kroz sustavno prikupljanje njihovih specifičnih iskustava o korištenju lijekova i nezadovoljenim terapijskim potrebama.

Vrsta datoteke: pdf
Kategorije: Smjernice
Skip to content