Smjernice o zdravstvenoj pismenosti

Smjernice o zdravstvenoj pismenosti

Zdravstvena pismenost čini skup znanja, motivacije i kompetencija ljudi za pristup, razumijevanje, procjenu i primjenu zdravstvenih informacija u svrhu odlučivanja o zdravstvenoj skrbi, prevenciji bolesti ili zdravim životnim navikama. Nizom istraživanja u svijetu utvrđeno da je upravo niska razina zdravstvene pismenosti povezana s lošijim zdravljem, slabijim preživljavanjem od različitih bolesti i većim troškovima skrbi. Posljedice koje problematična razina zdravstvene pismenosti može imati na zdravlje pojedinca i zajednice za Hrvatsku je posebno važna jer su kod nas npr. stope mortaliteta (smrtnosti) od karcinoma i drugih bolesti, kao i stope morbiditeta (obolijevanja) i mortaliteta od izbježivih bolesti značajno više nego u većine članica EU-a. Dio ovih bolesti može se prevenirati ili uspješnije liječiti upravo povećanjem zdravstvene pismenosti.

Vrsta datoteke: pdf
Kategorije: Smjernice
Skip to content