Međunarodni dokumenti

Universal declaration of human rights
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom
Strategy for the rights of persons with disabilities 2021-2030
Europski plan za borbu protiv raka
Europski standardi skrbi za djecu s malignom bolešću
IMPaCCT standardi za pedijatrijsku palijativnu skrb u Europi
Povelja o pravima djeteta u bolnici
WHO Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020
WHO European framework for action on mental health 2021–2025
WHO Comprehensive mental health action plan 2013-2030
WHO Improving health systems and services for mental health
European framework for action on mental health and wellbeing
EU Compass for action on mental health and wellbeing (Annual report 2018)
Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025
Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima 2019
Skip to content