Nacionalni dokumenti

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027.
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Strateški plan Ministarstva zdravstva 2020.-2022.
Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske
Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021 do 2027. godine
Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.
Nacionalni plan protiv raka 2020.-2030.
Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.
Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.
Zagrebačka deklaracija o dječjoj palijativnoj skrbi
Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine
Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe za palijativnu skrb
Prava obitelji i djece na liječenju od maligne bolesti
Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika i učenica u Hrvatskoj 2017-2018
Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske 2011.-2019.
Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnog zdravlja djece i mladih

Dodatni dokumenti za obrazovanje laika

Opis dokumentaPoveznica
Radna bilježnica je namijenjena osobama s prvom psihotičnom epizodom i članovima njihovih obitelji. U njoj se nalaze sve osnovne informacije vezane uz psihotičnu epizodu, iskustva osoba koje su prošle proces liječenja, kao i iskustva članova njihovih obitelji.Preuzmi dokument
Vodič za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobiPreuzmi dokument
Priručnik „Zbrinjavanje do poslednjeg daha“ za obitelji palijativnog pacijenta. Na ekavici je, ali izrađen EU novcem, pa je jako u redu da ga koristimo i promoviramo.Preuzmi dokument
Praktične informacije o snalaženju i reorganizaciji života nakon moždanog udara.Preuzmi dokument
Vodič kroz socijalna pravaPreuzmi dokument
Skip to content