Servisi za građane

Pregled besplatnih servisa i materijala za građane dostupni na stranicama zdravstvenih i obrazovnih ustanova, jedinica lokalne i regionalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Portal zdravlja

https://portal.zdravlje.hr/portalzdravlja/login.html

Portal zdravlja omogućuje građanima RH uvid u dio vlastitih medicinskih podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Sastavni je dio portala e-Građani.

moj ZAGREB/Zdravstvo i socijalna skrb

https://moj.zagreb.hr/#/health-socialcare

Službena aplikacija Grada Zagreba koja sadrži detaljnu POI bazu podataka o lokaciji bolnica, domova zdravlja, ljekarni i centara za socijalnu skrb u Zagrebu te socijalna prava građana.

Meddox

https://meddox.com/hr

Aplikacija koja omogućuje digitalnu pohranu zdravstvenih nalaza, njihovo pregledavanje i dijeljenje. Meddox također može uspoređivati vrijednosti laboratorijskih nalaza, uočiti odstupanja i pravodobno reagirati.

Farmakoterapijsko savjetovalište

https://dzz-centar.hr/savjetovalista/farmakoterapijsko-savjetovaliste/

U suradnji s liječnicima obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb – Centar, ljekarnici pružaju besplatnu uslugu upravljanja farmakoterapijom. Usluge podrazumijevaju identifikaciju terapijskih problema, izradu individualiziranog plana skrbi te procjenu i praćenje ishoda liječenja pacijenta u suradnji s liječnikom obiteljske medicine.

Pravna klinika

https://klinika.pravo.hr/

Pravna klinika je ustrojbena jedinica Pravnog fakulteta u Zagrebu u kojoj se studenti pod stručnim nadzorom profesora pružaju primarnu pravnu pomoć. Pravna klinika informira stranke o pravnim mogućnostima i procesnim sredstvima koje im stoje na raspolaganju i to u obliku Pravnih mišljenja te Općih pravnih informacija koje se temelje na važećim propisima.
Pravna mišljenja i Opće pravne informacije sastavljaju kliničari koji su podijeljeni u 6 osnovnih grupa, a to su grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštitu prava radnika, suzbijanje diskriminacije i manjinska prava, pomoć svjedocima i žrtvama kaznenih djela, za pomoć azilantima i strancima te za zaštitu prava pacijenata.

MENTALNO ZDRAVLJE

Podrška na dlanu

https://www.zagreb.hr/podrska-na-dlanu/158212

Besplatni resursi za jačanje psihološke otpornosti djece, mladih, roditelja i stručnjaka o suživotu s pandemijom i potresom.

Portal Mentalno zdravlje

https://mentalnozdravlje.zagreb.hr/

Web portal Grada Zagreba koji služi kao centralno mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju. Na njemu građani mogu pronaći savjete stručnjaka, informacije gdje zatražiti pomoć, razne vježbe i oblike podrške.

MALIGNE BOLESTI

KrijesnicaApp

http://krijesnica.ddns.net/

Aplikacija namijenjena djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, mladim osobama liječenim u djetinjstvu te medicinskom osoblju kako bi im se olakšalo međusobno povezivanje i pružanje podrške te informiralo o ostvarivanju prava i pogodnosti Krijesnice. KrijesnicaApp olakšava način predaje zahtjeva za korištenje mnogobrojnih pogodnosti koje pruža sama udruga ili u suradnji s drugim dionicima.

PSIHOONKOLOGIJA

https://psihoonkologija.hr/o-portalu/

Portal za pružanje psihološke pomoći onkološkim bolesnicima.

Onkologija.hr

https://www.onkologija.hr/

Platforma udruga onkoloških pacijenata koja na jednom mjestu objedinjuje informacije devet udruga koje mogu pomoći obiteljima u borbi s malignom bolešću, a vezane su uz davanje savjeta pacijentima i njihovim obiteljima o zloćudnim bolestima, metastatskoj bolesti, liječenju i podršci oboljelima.

Onko-rječnik


http://krijesnica.hr/kutak-za-roditelje/

Rječnik koji objašnjava osnovne medicinske pojmove vezane za onkološke bolesti.

Nutricionistička brošuru za onkološke bolesnike

http://krijesnica.hr/wp-content/uploads/2022/03/Prehrana-djece-na-lijecenju-od-maligne-bolesti.pdf

Brošura o prehrani onkoloških bolesnika s posebnim naglaskom na prehranu djece i mladih na liječenju od maligne bolesti.

Brošura „Kako pripremiti dijete za liječnički pregled ili hospitalizaciju?“

https://www.roda.hr/media/attachments/udruga/dokumenti/brosure_leci/kako-pripremiti-dijete-za-lijecnicki-pregled-ili-hospitalizaciju.pdf

Brošura daje informaciju roditeljima kako i kada započeti s pripremanjem djeteta za odlazak na pregled ili hospitalizaciju, što mogu učiniti tijekom posjeta liječniku i tijekom pretrage, kako pomoći djetetu da mu boravak u bolnici bude što ugodniji te što se može očekivati nakon dolaska kući.

Brošura „Kako se nositi s malignom bolešću“

http://krijesnica.hr/wp-content/uploads/2015/10/kako-se-nositi-s-malignom-bolescu.pdf

Publikacija udruge Krijesnice koja pruža informacije i savjete obiteljima suočenim s malignom bolesti kako se nositi s emotivnim i društvenim aspektima bolesti njihova djeteta.

Brošura „Odgovori na dječja pitanja o smrti“

http://krijesnica.hr/wp-content/uploads/2015/10/odgovori-na-djecja-pitanja-o-smrti.pdf

Brošura koja nastoji pomoći obiteljima kako na lijep način djeci objasniti životni vijek.

Brošura o tumorima dječje dobi i njihovom liječenju

http://krijesnica.hr/wp-content/uploads/2015/10/tumori-djecje-dobi-i-njihovo-lijecenje.pdf

Stručna brošura pisana svakodnevnim jezikom razumljivim djeci i roditeljima. Govori o tumorima, pojašnjava medicinske pojmove, pretrage koje se moraju izvršiti, kemoterapiju i njeno djelovanje na organizam te transplantaciju; daje informacije koje oblike pomoći podrške roditelji mogu dobiti i gdje se za njih mogu obratiti

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE, ZDRAVLJE ŽENA I RODITELJSTVO

Plan poroda

https://rodilista-app.roda.hr/plan-poroda

Interaktivni alat za izradu plana poroda pomoću kojeg trudnice mogu lako pripremiti osobni plan poroda. Plan poroda je vrijedan pisani dokument koji na jednostavan način daje zdravstvenim djelatnicima informacije o vrijednostima i željama za porođaj koje trudnica ima.

Budi tata – tečaj za uključene očeve

https://edukacija.roda.hr/tecajevi/budi-tata/

Online tečaj namijenjen očevima s ciljem da ih potakne na korištenje očinskog i roditeljskog dopusta. Tečaj, uz informacije o pravima, nudi očevima i drugim skrbnicima, niz korisnih informacija o pripremi na dolazak novorođenčeta u obitelj – od sudjelovanja u trudnoći, podrške partnerici u porodu i dojenju, te savjete za preuzimanje brige o novorođenčetu, igru i zabavu s bebom, kako bi očevi vrijeme koje će provesti sa svojom bebom proveli što kvalitetnije i svrhovitije.

osnaŽENE u zdravstvenom sustavu

https://edukacija.roda.hr/tecajevi/osnazene-u-zdravstvenom-sustavu/

Online tečaj za osnaživanje žena za bolje razumijevanje dominacije i pružanje otpora dominaciji kojoj su nerijetko izložene u zdravstvenom sustavu.

ALZHEIMEROVE BOLESTI I DRUGE DEMENCIJE

„Svi za pamćenje – SPAM“

https://stampar.hr/hr/novosti/komunikacija-s-osobama-oboljelim-od-alzheimerove-bolesti-i-drugih-demencija

Priručnik za neformalne njegovatelje o komunikaciji s osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, Nastavni zavod za javno zdravstvo

Demencija.hr

https://web.facebook.com/groups/demencijagrupapodrske/

Online tečaj namijenjen očevima s ciljem da ih potakne na korištenje očinskog i roditeljskog dopusta. Tečaj, uz informacije o pravima, nudi očevima i drugim skrbnicima, niz korisnih informacija o pripremi na dolazak novorođenčeta u obitelj – od sudjelovanja u trudnoći, podrške partnerici u porodu i dojenju, te savjete za preuzimanje brige o novorođenčetu, igru i zabavu s bebom, kako bi očevi vrijeme koje će provesti sa svojom bebom proveli što kvalitetnije i svrhovitije.

Skip to content